Info

Olaf Tufte kom på besøk

Rosehagen Petanque har søkt Gjensidige-stiftelsn om midler til å aktivisere mennesker som ikke naturlig er knyttet til idrettslag mm. Vi mener dette er en aktivitet som er perfekt til å inkludere og gi mestring til [les mer…]

Ukategorisert

Mer komprimering

Banen er fremdeles myk og løs, men plutselig stod naboen her med en «hoppetusse», nå er den kjørt over to ganger og banen har skiftet karakter. Så får vi se hvordan det utvikler seg!