Grunnarbeidet på petanquebanen er ferdig

Skoppum Grunnarbeid er ferdig med grunnarbeidet på banen i Tokerødveien 7, men det er mange timers arbeid som gjenstår før banen er klar for spill.  Ikke så mye banen som det estetiske 🙂

Banen er drøyt 5×15 meter, og er godt over minstemål.

Lørdag 29. juni

Hei!

Lørdag 29. juni vil vi spille petanque ca. kl. 13:00 🙂

Online

Da var Skoppum Pétanque online, men det fjenstår mye før siden kan reklameres for 🙂