Info

Olaf Tufte kom på besøk

Rosehagen Petanque har søkt Gjensidige-stiftelsn om midler til å aktivisere mennesker som ikke naturlig er knyttet til idrettslag mm. Vi mener dette er en aktivitet som er perfekt til å inkludere og gi mestring til [les mer…]