Vi spiller rett som det er!

Rett som det er spiller vi petanque i Rosehagen, her er det Morten som skal spille.

Når guttene spiller mot jentene, vinner som regel guttene 😉