Olaf Tufte kom på besøk

Rosehagen Petanque har søkt Gjensidige-stiftelsn om midler til å aktivisere mennesker som ikke naturlig er knyttet til idrettslag mm.

Vi mener dette er en aktivitet som er perfekt til å inkludere og gi mestring til alle – i alle aldere.

Dette syntes Gjensidige-stiftelsen var et svært godt formål, og sjekken Olaf Tufte kom med var på 33.000 kr!

Tusen takk til Gjensidige-stiftelsen, vi skal bruke midlene i samsvar med søknaden.

Og vi gleder oss til å introdusere petanque til stadig flere!