Mer komprimering

Banen er fremdeles myk og løs, men plutselig stod naboen her med en «hoppetusse», nå er den kjørt over to ganger og banen har skiftet karakter. Så får vi se hvordan det utvikler seg!